Gynekologická ordinace MUDr. Jana Řičánka

­

Email:
igyn@igyn.cz
Telefon:
778 491 300

­

­

klikni pro zobrazení certifikátu

­

Operační odstranění dělohy poševní cestou s laparoskopickou asistencí (LAVH)

A.Údaje o účelu, povaze, předpokládaném prospěchu, následcích a možných rizicích zdravotního výkonu:

Operační odstranění dělohy poševní cestou s laparoskopickou asistencí

Diagnostická laparoskopie

Definice

Jde o odstranění dělohy (s a nebo bez vaječníků), které je provedeno kombinovaným přístupem. Laparoskopicky asistovaná vaginální hysterektomie patří k nejmodernějším operačním postupům v gynekologii. Kombinuje se zde laparoskopie a vaginální operace. První část operace - uvolnění dělohy ze svých závěsů, popř. odstranění děložních přívěsků (vejcovodů a vaječníků) - je provedena laparoskopickým přístupem. Druhá část - podvázání děložních cév a vyjmutí dělohy - je poté provedena vaginálně (pochvou), obdobně jako při vaginální hysterektomii.

Provedení operace:

I. laparoskopická fáze:

 1. zavedení insuflační jehly (tj. jehly, kterou proudí do dutiny břišní vzduch pod tlakem) v místě pupeční jizvy
 2. zavedení pneumoperitonea (pneumoperitoneum je stav, kdy je v dutině břišní vzduch, který oddaluje stěnu břišní od nitrobřišních orgánů a umožňuje tak přístup k nim)
 3. zavedení trokaru (trubičky) s optikou jež zprostředkovává pohled do dutiny břišní
 4. zavedení operačních nástrojů z vpichů v obou podbřišcích (již pod optickou kontrolou)
 5. operace na děložních přívěscích - vejcovodech a vaječnících - pokud je součástí operace
 6. uvolnění dělohy od okolních tkání, tzn. od děložního fundu směrem dolů k děložnímu hrdlu oddělujeme dělohu od vazů, které ji udržují ve své poloze v pánvi, od močového měchýře a od cév, které ji zásobují krví.

II. vaginální fáze:

 1. otevření dutiny břišní po protětí poševní stěny v místě úponu pochvy na děložní hrdlo
 2. uvolnění dělohy od vazů a podvázání cév, které ještě nebyly přerušeny v laparoskopické fázi
 3. vyjmutí dělohy pochvou
 4. uzavření dutiny břišní
 5. uzavření pochvy a její závěs na pánevní vazy

Možné komplikace:

Jsou vzácné, nicméně musíte být informována, že u žádného zákroku nelze riziko komplikací vyloučit.

* závažnější komplikace je nutné řešit otevřením dutiny břišní řezem v podbřišku a operace pokračuje "klasickým způsobem".

B. Poučení o tom, zda plánovaný zdravotní výkon má nějakou alternativu a pacient má možnost si zvolit jednu z alternativ, pokud zvláštní právní předpisy toto právo nevylučují:

V indikacích k LAVH se prolínají indikace ke klasické abdominální hysterektomii s indikacemi k hysterectomii vaginální. Limitující je do jisté míry velikost dělohy, enormní obesita znemožňující laparoskopii a přidružená onemocnění, která brání celkové narkóze při laparoskopii. Typ operace je vždy volen s ohledem na co největší bezpečnost a úspěšnost operace a je Vám doporučen indikujícím lékařem.

C. Údaje o možném omezení v obvyklém způsobu života a v pracovní schopnosti po provedení příslušného zdravotního výkonu, lze-li takové omezení předpokládat; v případě možné nebo očekávané změny zdravotního stavu též údaje o změnách zdravotní způsobilosti:

D. Údaje o léčebném režimu a preventivních opatřeních, která jsou vhodná, o provedení kontrolních zdravotních výkonů:

Tyto údaje Vám budou poskytnuty ošetřujícím personálem a následně po propuštění Vaším gynekologem.